“Seçmeni sandığa götürecek anket sonuçları değil umut ve güven”

185

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici Türkiye’de son 5 yılda 6 seçim yaşanıyor olmasının seçmeni yorduğunu ve işlerinden daha çok seçimlerle ilgilendiğini belirterek “Seçmeni sandığa götürecek anket sonuçları değil umut ve güven” dedi.

Yaptıkları araştırma çalışmasında AK Parti ve MHP Seçmenin sandığa katılımının oldukça yüksek olacağını iddia eden Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

Gezici: “Sandığa gitmeyenler öğrenilmiş çaresizlik yaşıyor”

“31 Mart yaklaşırken gerçek bir seçim havası oluşmadığı görülmektedir. Birçok ilde, seçmenin belirlenen adaylara güven konusunda çekimser kaldığı görülmektedir. Adaylara güven oluşma noktasında bazen adaydan daha çok partisi ön plana çıkmaktadır. Seçmen sola veya sağa oy vermem diyebilmektedir. Türkiye son beş yılda 6 seçim yaşıyor olması seçmeni yordu ve işlerinden daha çok seçimlerle ilgilendi yerel seçimlerde katılım yüksek olması gerekirken 17 yıl içinde gerçekleşen yerel seçimler içinde sandığa katılım en düşük seviyede olacak. Sandığa gitmeyenler öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadır. ‘Nasıl olsa bu aday ya da bu parti kazanır’ diyerek sandığa katılım gösterme eğiliminde değiller. Sandığa gitmeyen HDP Seçmenlerinin % 32’si, CHP ve İYİ Parti seçmenlerinde bu oran kimi yerlerde % 15 – 17 civarında olduğu görülüyor. Muhalefet seçmenine umut ve güven veremedi özellikle 24 Haziran gecesi yaşananları seçmenin unutmadığı görülüyor. AK Parti ve MHP Seçmenin sandığa katılımı oldukça yüksek olacak.

Gezici: “Kararsızların %72,8’i geçmişte MHP ve AKP’ye oy vermiş seçmen”
Kararsız seçmenlerin % 72,8’i geçmişte gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde MHP ve AK Parti’ye oy vermiş seçmen. Sandığa giden muhalif seçmen daha kararlılık gösterirken iktidara oy vermiş seçmende ise bir arayış vardır bu arayıştaki seçmen duygusal seçmen Sayın Erdoğan ile gönül bağı yüksektir. Kararsız seçmene yerel hizmetlerde sizce AK Parti + MHP belediyelerinden mi yoksa CHP + İYİ Parti belediyelerinden mi daha iyi hizmet alacağınızı düşünüyorsunuz dediğimizde kararsız seçmenlerin % 82,7’si AK Parti + MHP Belediyeciliği dediği görülüyor.

İşte Araştırma ve Sonuçları

Gezici Araştırma Merkezi Aboneleri için, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Manisa, Aydın, Hatay, Balıkesir ve Antalya genelinde yerel ve politik konuları belirlemek üzere 23 – 24 Şubat 2019 tarihlerinde araştırma yapmıştır.

Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın örneklemi TÜİK 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlenmiştir. Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere her ilde ortalama 3200 – 4300 kişi ile yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır. Gezici Araştırma aboneleri için araştırmayı yapmıştır.

Seçmen Muhalefetten Çözüm Bekliyor

Murat Gezici; Ekonomik sıkıntılara yönelik duyarlı seçmen yine ekonomik sorunlara çare olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakını görüyor. Bu seçmen davranışında Cumhur İttifakı lehine pozitif etki doğuracaktır. Seçmen muhalefet partilerinde ekonomideki durumla ilgili çözüme yönelik bir umut görmemektedir.

Seçmenin İhtiyaçları

Murat Gezici Önemli bir konuya dikkat çekiyor, Abraham Maslow’un Kuramı’na göre insanların ihtiyaçları sınırsızdır ve insan bir ihtiyacını giderdikten sonra başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. Bir ihtiyacı giderme süreci içinde ise tamamıyla memnun olma/hoşnut olma durumu olası değildir. Bu esnada, giderilmemiş ihtiyaç kişi için büyük bir motivasyon kaynağıdır, bireyi güdüler ve birey neyi henüz elde etmemişse ona büyük ilgi gösterir. Fakat, ihtiyaç giderildikten sonra bu ihtiyaca yönelik motivasyon davranışlar üzerindeki belirleyici etkisini kaybeder. Halkın en temel en önemli ihtiyacı yeme, içme, uyuma, nefes alma gibi fizyolojik ihtiyaçlar gelmektedir. Bu ihtiyaçlar karşılanmadıkça bir üst basamaktaki İhtiyaçların karşılanması anlamsızdır. Bir diğer ifadeyle öncelikle ekonomik temelli ihtiyaçlar gelmektedir. İkinci basamak ise güvenlik ihtiyacıdır. Dolayısıyla partilerin öncelikle söylemleri ekonomik sıkıntıların çözümüne ilişkin ikinci olarak da kendisinin, ailesinin, toplumun güvenlik ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır.

Türkiye’deki seçmeninin yaklaşık % 37’sinin siyasi ideolojisi yok. Bu grubun yaklaşık % 55’i siyasi ideolojisi olmadığı halde Ak Parti’ye oy vermektedir. Gençlerin 18-27 yaş arasındaki gençlerin % 70’i muhalefete oy verirken, 44 yaş üstü seçmenin yaklaşık % 65’i iktidara oy vermektedir. Bu durumda tüm siyasi partiler için 27-43 yaş arası seçmenin ikna edilmesi için özel gayret gerekmektedir. Bu seçmen, ne milliyetçi ne de dindar kimliğiyle hareket etmektedir. Önceliği sadece ekonomi, işsizlik, imar, barınma ve en önemlisi çocuklarının sağlığını/eğitimini ve geleceğini düşünmektedir. Siyasilerin neyi nasıl çözüm bulacağını duymak istiyor

İstanbul

İstanbul’da adaylar değil partiler yarışacak

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,1’i AK Parti + MHP İttifakının AK Parti Adayı Binali Yıldırım’a oy vermek istediğini % 46,6’sı ise CHP + İyi Parti İttifakının HDP destekli CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vermek istediğini ifade etmektedir. Özellikle İstanbul’da seçimlerin neticelenmesine yakın sağ refleksin tekrar devreye gireceği görülmektedir. Özellikle Refah Partisi ve akabinde AK Parti ile birlikte gelen yerel yönetim anlamındaki başarı kararsız seçmen hafızasında yerini koruyor. Kararsız seçmenlerin oranı % 13,2; bu seçmenlerin % 88,7’si bir şekilde geçmişte MHP ve AK Parti’ye oy veren seçmenler olduğu görülüyor. Karasız seçmenler aday konusundan ziyade adayın hangi partiden aday olmasından etkilenmektedir. Yani CHP adından dolayı çekimser kaldığı sola oy vermede çekinen bir seçmen olduğu görülüyor. Bilimsel olarak kararsızları ağırlığına göre dağıttığımızda % 52 ye % 46,6 oluyor. Kararsız seçmenin sağ seçmen olduğunu unutmamak gerek önümüzde 25 günlük süreçte seçmeni adayın neyi iyi yapacağından ziyade bu hizmeti CHP veya AK Parti hangisinin daha iyi yapacağı önem kazanacak şuana kadar adaylar yarıştı bundan sonra partiler yarışacak İstanbul’da.

Ankara

Ankara seçmeninin %62’si kendini sağcı olarak tanımlıyor

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 51,8’i AK Parti + MHP Cumhur İttifakının AK Parti adayı Mehmet Özhaseki’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 46,3’ü CHP + İyi Parti Millet İttifakının CHP adayı Mansur Yavaş’a oy vermek istediğini ifade etmektedir. Ankara’da özellikle Melih Gökçek gibi önemli bir siyasi figürden sonra Mehmet Özhaseki gibi belediyecilikte örnek gösteren bir kişinin aday gösterilmesi oy oranında yükselmeye sebep olmuştur. Ankara seçmenin % 62’si kendisini sağcı olarak tanımlıyor. CHP adayı ilk defa bu kadar fazla oranla sağdan oy almıştır. Ankara’da HDP’nin aday çıkarmaması ve CHP’yi destekliyor olması kararsız seçmenin en fazla kararsızda kalmasının ana sebebi olduğu görülüyor. Kararsız seçmenlerin % 95’i AK Partiye ve MHP’ye son 17 yıl içinde 4 seçimden fazla oy verdiği görülüyor asla oy vermem dediği partinin adayına oy verme konusunda kararsızlık yaşıyor.

Adana

Adana’da HDP işbirliği CHP’yi olumsuz etkiliyor

HDP’nin Sayın Zeydan Karalar’ı destekleme kararı alması Adanalıların özellikle Yörük ve Türkmenlerde tepki topladığı görülüyor. 1-2 ay önce seçim olsaydı Sayın Zeydan Karalar seçimi alabilirdi HDP ile iş birliği görüntüsü adaya ve partiye zarar verdiği görülüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 56,1’i AK Parti + MHP’nin ortak MHP Adayı Hüseyin Sözlü’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 43,2’si CHP + HDP + İyi Parti destekli CHP adayı Zeydan Karalar’a oy vermek istediğini ifade etmektedir. İyi Parti seçmeninin çoğunluğu ve CHP seçmenlerinden Atatürkçü, Türk Milliyetçisi ve seküler yapıya sahip kesimin Adana özelinde HDP ile işbirliğine olumsuz baktığı görülmektedir.

Balıkesir

Balıkesir’de Cumhur İttifakının doğru ismi bulduğu görülüyor

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 55,8’i AK Parti + MHP İttifakının AK Parti Adayı Yücel Yılmaz’a oy vermek istediğini % 42,4’ü ise CHP + İyi Parti İttifakının İyi Parti Adayı İsmail Ok’a oy vermek istediğini ifade etmektedir. MHP ve İYİ Parti tabanın Sayın Yücel Yılmaz ismine odaklandığı ve desteklediği görülüyor. Yücel Eryılmaz’ın merkezde başarılı belediye başkanı olarak görenlerin en önemli etkisi olduğu görülüyor.

Aydın

Aydın HDP desteğine tepkili

HDP + CHP + İYİ Parti’nin ve HDP yakınlaşmasına Aydın ilinde ciddi tepki olduğu görülüyor, Aydın ilindeki İyi Parti ve MHP tabanın % 85 ortalama oranla Sayın Mustafa Savaş’a oy verdiği görülüyor. Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,3’ü AK Parti + MHP İttifakının AK Parti Adayı Mustafa Savaş’a oy vermek istediğini % 46,8’i ise CHP + HDP + İyi Parti İttifakının CHP Adayı Özlem Çerçioğlu’na oy vermek istediğini ifade etmektedir. HDP’nin Sayın Özlem Çercioğlu’yu desteklemesinden Aydın halkının rahatsız olduğu görülüyor. Aydın halkının demokrat parti geleneğinden geldiğini unutmamak gerek. CHP aydın ilinde ciddi bir hata yaptığı bu iş birliğine gerek yoktu. CHP’nin Aydın’da düşen oyları sebebiyle HDP desteği istenmesi sebep gösteriliyor.

Hatay

Hatay’da fark açılıyor

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 55,8’i AK Parti + MHP İttifakının AK Parti Adayı İbrahim Güler’e oy vermek istediğini % 43,3’ü ise CHP + İyi Parti İttifakının CHP Adayı Lütfü Savaş’a oy vermek istediğini ifade etmektedir. Sayın Lütfü Savaş’ın milliyetçilerden yeteri kadar destek görmediği MHP tabanı ve ülkücülerin onun yerine Sayın İbrahim Güler’i desteklediği görülüyor. Hatay’da ciddi bir yarış olmayacağı, İbrahim Güler’in seçimi rahat kazanacağı görülüyor. HDP’nin Sayın Lütfü Savaş’ı ciddi oranda desteklemesine rağmen Millet ittifakının adayı Lütfü Savaş % 43.3’ü geçemediği görülüyor.

Antalya

Antalya’da Cumhur ittifakı önde

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,2’si AK Parti + MHP Cumhur İttifakının AK Parti Adayı Menderes Tevfik Türel’e oy vermek istediğini ifade ederken % 47,1’i ise HDP + CHP + İyi Parti desteklediği CHP Adayı Muhittin Böcek’e oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Bursa

Bursa’da Millet ittifakı önde

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 46,8’i AK Parti + MHP Destekli AK Parti Adayı Alinur Aktaş’a oy vermek istediğini % 52,7’si ise CHP + HDP + İyi Parti Destekli CHP Adayı Mustafa Bozbey’e oy vermek istediğini ifade etmektedir. Bursa’da Mustafa Bozbey ismi ön planda olduğu görülüyor.

Manisa

Manisa’da fark büyük

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 64,2’si AK Parti+MHP Cumhur İttifakının ortak MHP Adayı Cengiz Ergün’e oy vermek istediğini ifade ederken % 33,1’i CHP+ İyi Parti Millet İttifakının ortak İyi Parti Adayı Orkun Şıktaşlı‘ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.