MİRASLI TARLASI OLANLAR DİKKAT

1208

MAHKEME

1-Belirlediği ehil mirasçıya devrine,

2-Ehil mirasçı yoksa en yüksek teklife veren istekli mirasçıya devrine.

3-Ehil ve istekli mirasçı yoksa satışına karar verir.

Mahkeme tarafından arazilerin mirasçılardan birine verilmesi durumunda, olan mirasçı 1 yıl içersin de diğer mirasçılara arazilerin tarımsal değeri üzerinden paylarını öder 20 yıl içersin de bu arazilerde tarım dışı kullanım sebebiyle değer artışı olursa, artış miktarına göre diğer mirasçılara payları oranında ödeme yapar.

AĞUSTOSTA SÜRE BİTECEK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca yapılan açıklamada, yıllık 17 milyar liralık ekonomik kayba neden olan tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini engellemek amacıyla geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çıkarılan kanun çerçevesinde tarla miras kalan çocuklara arazi bölünmeden aralarında anlaşmaya varmaları için 1 yıllık süre tanınmıştır. Ayrıca çiftçilerimize 3 ay ek süre verilmiş olup bu süre Ağustosta dolacaktır. Anlaşma sağlanamazsa ve intikal gerçekleşmezse mahkeme süreci başlayacak uyarısı yapılmıştır.

SEÇENEK VAR

Eskiden anne baba vefat ettiğinde arazi çocuklara paylaştırılıyordu. Herkes hisseli olarak tapuya yazılıyordu. Buda tarım arazilerini parçalıyordu. Parçalanan arazilerde yapılan üretim kimseye yetmiyordu, tespitinde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yeni kanundan sonra kimsenin kafasına göre arazi satamayacağını belirterek, bu konuda üç usul belirlediklerini, İlki. Mirasçılar araziyi bedeli karşılığı tek bir kardeşin üzerine devredebilir. İkincisi. Tarları kurulacak aile malları ortaklığı veya Limited şirket kurulması yolu ile bütün mirasçılar birlikte işletebilir, Üçüncüsü. Arazi üçüncü şahsa satılabilir açıklamasında bulunmuştur.

KREDİDE KOLAYLIK

Miras kalan arazilerin intikal işlemlerinde damga vergisi, harç gibi masraflar için muafiyet sağlanacak. Yeterli ödeme gücü olmayan mirasçılar için düşük faizli kredi kolaylığı tanınacak.

SON SÖZ MAHKEMENİN

Ağustos sonuna kadar arazi konusunda anlaşma sağlanamaması halinde mahkeme sürecinin başlayacağının altını çizen Küsek Mahkeme kardeşlerden birini ehil mirasçı seçerek, bedeli karşılığı araziyi verecek ya da 3 üncü bir şahsa satacak dedi.

ALEV YAMAN

İSTANBUL EMLAKÇILAR ODASI BAŞKAN VEKİLİ