DİSK’ten Kıdem Tazminatı Eylemi

504

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda kıdem tazminatı eylemi yaptı. DİSK Genel İş üyesi bir grup öğlen saatlerinde Yoğurtçu parkında toplandı. Grup “Kıdem Tazminatımıza sahip çıkıyoruz” yazılı bir pankart açarak, “Emekçiye bütçe, savaşa değil”, “Baskılar bizi yıldıramaz” şeklinde slogan attı. Eyleme, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Kadir Gökmen Öğüt de katıldı. 

“HÜKÜMETİ, TAZMİNATI DEĞİL TAŞERONLUĞU KALDIRMAYA DAVET EDİYORUZ”

Grup adına DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi basın açıklamasını okudu. Çiftçi, şu ifadelere yer verdi:

“Artık yeter, biz OHAL’in kaldırılmasını, ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmesine son verilmesini istiyoruz. OHAL nedeniyle işlerinden edilen işçi ve kamu çalışanları için evrensel hukuk ilkeleri ve masumiyet karinesinin geçerli kılınmasını istiyoruz. İşçi sınıfı; sendikal haklar alanında evrensel sendikal haklara saygı gösterilmesini, grev erteleme uygulamasına son verilmesini istiyor. Kıdem tazminatı fonu kurma girişiminden vazgeçilmesini, tüm işçilerin kıdem tazminatından yararlanması için süre koşulunun kaldırılmasını ve tazminata devlet güvencesi sağlanmasını istiyoruz. Taşeron şirket işçilerine, güvenceli devlet işçiliği kadrosunun verilmesini istiyoruz. Hükümeti, tazminatı değil taşeronluğu kaldırmaya davet ediyoruz. Devletin fermanlarıyla değil, eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik, sosyal bir anayasanın güvencesi altında yaşamak ve çalışmak istiyoruz. 15-16 Haziran’ın 47 yıl öncesinden yaydığı ışıkla Türkiye işçi sınıfını birlik ve dayanışma içinde mücadeleye çağırıyoruz”

“BİLİYORUZ Kİ BU ÜLKENİN GERÇEK SAHİPLERİ BİZLERİZ”

Arzu Çerkezoğlu da kısa bir açıklama yaparak, “İşte bugün adalet için, demokrasi için, emeğimizin hakları için, 15-16 Haziran’ın ışığında olduğu gibi hep birlikte yan yana, omuz omuza mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin gerçek sahipleri bizleriz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini bizler üretiyoruz. İşçi sınıfı olarak biliyoruz ki demokrasi olmadan, adalet olmadan emeğin hakları olmaz. Emeğin hakları olmadan da bir ülkede adalet ve demokrasi olmaz. O nedenle, dün olduğu gibi bugün de, bundan sonrada adalet ve demokrasi için mücadele eden herkesle yan yana olmak DİSK’in birinci sorumluluğudur. Bizler bu ülkenin gerçek sahipleri olarak emeğin Türkiye’sini, demokrasinin, eşitliğin, adaletin, barışın ve kardeşliğin Türkiye’sini kurana kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

DHA