ANİ GELEN ÖLÜMLER

603

Ölüm: Dünya hayatı için bir bitiş, ahiret hayatı için başlangıçtır. Bizler; fani hayatın akışı içerisinde giderek ölüme yaklaşırken çoğumuz bu ebedi hayat için yeni bir doğuşun arifesinde olduğumuzun şuurundan yoksun yaşıyoruz.

Öyle ki ahiret hayatının dehşet verici korkuları ve azabı ümitleri ve nimetleri bizlere çok uzakmış gibi görünüyor. Hayatımız filme alınıyor, sözlerimiz tespit olunuyor, görevli melekler tarafından kayıtlara geçiyor. Bu hayat filmi çekim zamanları ve mekânları belirlenmiş; resimleri, söyleniş anları ve gayeleriyle bir amel kitabı olarak bizlere sunulacak. Şimdi Rabbimize kulak verelim: ‘’Sizin üzerinizde hakiki bekçiler, amel ve hareketlerinizi her an gözeten yazıcı melekler vardır. Onlar ne yapıyorsanız onu bilirler ve onlar görevlerini eksiksiz olarak ifa ederler, çünkü onlar bize bizden yakındır’’.

Işınlarının fiziki yapımızın her noktasına nüfuz edişi gibi ruhi bünyemizin de her noktasına nüfuz ederler. Yine Kur’an-ı Kerim’e kulak verelim ‘’ Ant olsun ki insanı biz yarattık; nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz, biz ve meleklerimiz ona şah damarından daha yakınız’’.

İnsan melekler tarafından hazırlanan amel dosyasıyla Rabbimizin huzuruna çıkacak. Kitaplaşan hayat filmi ve amel dosyası mutlaka herkese izlettirilecek ve okutturulacak. Bir gün herkese ‘kitabını oku’ denilecek. Hayat kitabını sağındaki meleğe hazırlatanlara sağından, solundaki meleğe hazırlatanlara da solundan verilecek. Amel defterini sağındanalan kişi şöyle diyecek; alın, okuyun benim kitabımı ben dünyadayken hayat kitabımın tespitlerine göre hesabımın görüleceğine inanmıştım.

O gün herkes yaptığı her hayrı amel kitabında hazır olarak bulacak, bakacak ki Allah’a ve kanunlarına gönülden inanmış kayıtlı. Huşu ile kılınmış namazları, zekât, oruç, hac ve kurban ibadetleri görüntüleriyle tespit edilmiş. İnsanlarla iyi geçinmiş, hakka çağırmış, batıldan sakındırmış, hep kayıtlı. Bedeni çalışmalar, kültürelfaaliyetler, nakdi yardımlar, Allah için yapılan cemiyet hizmetleri tek tek kaydedilmiş.

Günahkârlar da bakacak amel kitabına; bütün her şeyi okuyacak, korku ve dehşete düşecek, eyvah diyecek, kabullenmeyecek. Yüce rabbimiz Yasin suresinin 65.ayetinde’’ O gün biz onların ağızlarını mühürleriz, bize elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahitlik eder’’.

Artık muhakeme bitmiş, ceza ve mükâfat faslı başlamıştır. Meleklerin gözetimi altında hayatımız filme alınıyor; sözlerimiz tespit olunuyor, her türlü davranışlarımızın örnekleri çıkarılıyor, dünyadaki rolünü Kur’an ve Sünnet hükümlerine göre yapabilenlere müjdeler olsun.

Osman AKTAŞ