Üsküdar Atatürk Ortaokulu Öğretmenleri Viyana’da…

358

Üsküdar Atatürk Ortaokulu’nda Türkiye Ulusal Ajansı’nın destek ve katkısıyla uygulanan “Dezavantajlı ve Risk Altındaki Öğrencilerin Okul Kültürüne Uyumunda Yenilikçi Uygulamaların Gözlemi” isimli Erasmus projesi kapsamında okul bünyesinde öğrenciler için farklı etkinlik olanakları hazırlandı.

Dezavantajlı tanımına giren öğrencilerin akademik benlik algısını yükseltmek ve okul kültürüne uyumlarını kolaylaştırmak amacı ile hazırlanan bu projenin uygulanması sırasında öğrencilerimizdeki değişim ve gelişimi gözlemleyen öğretmenlerimiz gözlem ve deneyimlerini okulumuzun diğer paydaşlarına da aktardı. Ayrıca proje ortağı olan Avusturya Viyana ‘da OVS GRUNDSTEİNGASSE  isimli okula ziyarette bulundu. Ziyaret boyunca projenin uygulanma süreci ve sonuçları hakkında proje ortağımız okulun öğretmenleri bilgilendirilirken onların bilgi tecrübe ve birikimlerinden de istifade edildi.

Okulumuz öğrencileri adına bu projede bize her türlü imkanı sunan Türkiye Ulusal ajansına ve ortaklık yürüttüğümüz tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.