ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI HASAN CAN, CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU İDDİALARINI BELGELERLE YANIT VERDİ

410

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu iddialarını belgelerle yanıt verdi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “Bugün mevzu etmeye çalıştığın Ümraniye Belediyesi 14 yıl boyunca devletin hiçbir kurumuna beş kuruş borç yapmamış bir belediyedir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2015 yılında Ümraniye Belediyesi’nin yıllık bütçesinin belediyecilik hukukuna ve kanununa aykırı şekilde ilgili komisyona sevk edilmeden belediye meclisinden geçirildiği hakkındaki iddialarınaÜmraniye Belediye Başkanı Hasan Can yanıt verdi.  Belediye binasında basın açıklaması yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “2016 yılında kabul edilen bütçe değildir. O bütçenin gelir gider hesaplarını cetvellerinin görüşülmesi ve oylanmasıdır. Ona da siz oy vermişsiniz. Desene orada; ‘Sayın il başkanı bizimkiler de oy vermiş. Ama sonra oyunu geri almış’  Böyle bir usul yok” dedi.

“Alnımız ak yüzümü paktır”

Ümraniye Belediyesi’nin bugüne kadar bir tek kez dahi suçlanmadığını altını çizen Belediye Başkanı Hasan Can: “Hamd ü senalar olsun. 14 yıllık belediyeyiz. Bugüne kadar ne sayışta denetçileri bizi yaptığı denetimlerde ne mülkiye müfettişlerimizin rutin denetimlerinde ne de aralarda birçok kez gelen müfettişlerin yaptığı incelemelerde Ümraniye Belediyesi bugüne kadar bir tek kez dahi suçlanmamıştır. Alnımız ak yüzümü paktır. Mülkiye müfettişi inceler, Sayıştay denetçisi inceler, meclisten seçilen denetim komisyonu inceler. Ve sonuçta bir karar alır. Bütün bunlardan sonra abuk sabuk konuşmanın âlemi yok. Ama konuşanın da ağzını bağlayamıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“İçeri ile alakalı bir iddia yok. En önemlisi budur”

Başkan Hasan Can: “Son meclis toplantımızda Mart 2018’de mahkeme kararına istikametinde yeninden görüştüğümüzde yine orada da söyledim. ‘Efendim bunu şuraya ihbar etmeniz lazım’. Ya kardeşim meclis Mayıs 2016’da görevini yapmış ve bu görevi eksik yapmadığını düşünen bir sürü merci var. Kaymakamlık eksik yapılmadığını düşünmüş, 10. İdare Mahkemesi eksik yapılamadığını düşünmüş ama istinaf mahkemesi demiş ki bu komisyona havale edilmeliydi.  İçeri ile alakalı bir iddia yok. En önemlisi budur” ifadelerini kullandı.

 

Devlete 500 milyon borçlanan belediyelerini sigaya çeksin onlar”

14 yıldan beri bu devletin belediyesini 5 kuruş borç yapmayan bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Can: “Sen CHP’li olarak bu CHP’li belediyelerin niye böylesine hiçbir iş yapmadan devlete borç yaptıklarını hesabını sordun mu? Bugün mevzu etmeye çalıştığın Ümraniye Belediyesi 14 yıl boyunca devletin hiçbir kurumuna beş kuruş borç yapmamış bir belediyedir. CHP senin böyle bir belediyen var mı? Varsa göster. Gidin öteki CHP belediyelerine de hesap sorun ama yok 5 kuruş borcu olmayan 14 yıldan beri bu devletin belediyesini 5 kuruş borç yapmadan, inanılmaz hizmetler sunan bir belediye her şeyi de şeffaf bir şekilde önünde vermişiz, incelemişsin ve oy vermişiz. Ama 5 madde sonra biz buna oy vermeseydik bunu istismar ederdik diyerek oyunla rücu edeceksin ondan sonra böyle senaryolar üretmeye çalışacaksın. İl başkanını da yanlış bilgilendireceksin. O da kesin hesap cetvelleri demek yerine 2015 bütçesi milletin gözünde kaçırılmış diyeceksin. Yok böyle bir şey. Ümraniye Belediye Meclisi görevini ifa etmiştir. Ve gerçekten hiçbir hizmet yapmadan milletin bütçesini tarumar eden tarumar etmekle kalmayıp devlete de 500 milyon borçlanan belediyelerini sigaya çeksin onlar” şeklinde konuştu.

 1. ÜMRANİYE BELEDİYESİNİN 2015 YILI GELİR VE GİDER KESİN HESABI 02.05.2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR.
 2. KONU GÖRÜŞMEDE 2015 YILI BÜTÇE KESİN HESABIYLA İLGİLİ GÜNDEMİN 5. MADDESİ, OKUNMUŞ SAYILARAK, TEKLİF KARAR OLARAK CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN DE KABUL YÖNÜNDEKİ OYLARI İLE OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİR.
 3. ANCAK NORMAL GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNDEN SONRA, EK GÜNDEMİN 3’ÜNCÜ MADDESİ GÖRÜŞÜLMEDEN ÖNCE CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ ALİ KILIÇ SÖZ ALARAK GÜNDEMİN KARARA BAĞLANAN 5’İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN İTİRAZDA BULUNMUŞ VE OYBİRLİĞİ İLE DEĞİL OYÇOKLUĞU İLE BÜTÇE KESİN HESABININ KABULÜNÜ TALEP ETMİŞTİR.İŞBU TALEP USULE AYKIRI OLMAKLA BERABER AK PARTİNİN SAHİP OLDUĞU KATILIMCI DEMOKRASİ TEAMÜLLERİ DİKKATE ALINARAK MUHALEFET PARTİSİNİN TALEBİ KABUL EDİLEREK, BÜTÇE KESİN HESABININ OYÇOKLUĞU İLE GEÇMİŞ OLDUĞU TUTANAKLARA İŞLENMİŞTİR.
 1. OYLAMAYLA İLGİLİ DAHA SONRA CHP TARAFINDAN ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI’NA VERİLEN 11.05.2016 TARİHLİ DİLEKÇE İLE İTİRAZ VE ŞİKAYETTE BULUNULMUŞ OLUP, KAYMAKAMLIKÇA İTİRAZ TALEPLERİ UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.
 2. BU OYLAMAYA İLİŞKİN MECLİS KARARININ İPTALİ TALEBİYLE CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALİ KILIÇ TARAFINDAN İSTANBUL 10. İDARE MAHKEMESİNDE 2016/1211 E. SAYI İLE İPTAL DAVASI AÇILMIŞTIR.
 3. MAHKEME 04.07.2017 TARİH 2017/1486 K. SAYILI KARARI İLE MECLİS KARARINDA HUKUKA VE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞINDAN BAHİSLE, ALİ KILIÇ’IN AÇTIĞI DAVANIN REDDİNE KARAR VERMİŞTİR.
 4. AYNI CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ, YEREL MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ EDEREK ÜST MAHKEME NEZDİNDE İSTİNAF BAŞVURUSU YAPMIŞTIR.
 5. YAPILAN YARGILAMA NETİCESİNDE İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 6. İDARE DAVA DAİRESİNİN KARARI İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLMEKSİZİN DOĞRUDAN BELEDİYE MECLİSİNCE OYLANARAK KABUL EDİLEN KARARIN USULİ YÖNDEN İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR.
 6. KONU İLE İLGİLİ KARAR ÜMRANİYE BELEDİYESİNE 14.02.2018 TARİHİNDE TEBLİĞ OLUNMUŞTUR.
 7. 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 28’NCİ MADDESİNE GÖRE MAHKEMENİN İPTAL KARARINA UYGUN OLARAK 30 GÜN İÇİNDE İŞLEM TESİS EDİLMESİ ZORUNLULUKTUR. BU ZORUNLULUĞA UYULARAK 2018 MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA KONU YENİDEN GÖRÜŞÜLEREK KARAR ALINMIŞ, MAHKEMENİN İŞARET ETTİĞİ USULE UYGUN OLARAK İŞLEM TAMAMLANMIŞTIR.
 8. GÖREVİNİ ZAMANINDA İFA ETMİŞ OLAN ÜMRANİYE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARAR, ÖNCE KAYMAKAMLIKÇA İDARİ DENETİME TABİ TUTULMUŞ OLUP, HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEMİŞTİR.BİLAHARE YEREL MAHKEME TARAFINDAN KONU MECLİS KARARI HUKUKİ DENETİME TABİ TUTULMUŞ, YİNE HUKUKİ YÖNDEN BİR AYKIRILIK GÖRÜLMEMİŞTİR.YEREL MAHKEMENİN KARARI ÜST MAHKEMECE DENETİME TABİ TUTULMUŞ OLUP, NETİCESİNDE VERİLEN BOZMA KARARININ GEREKLERİ MECLİS TARAFINDAN SÜRESİ İÇERİSİNDE YERİNE GETİRİLMİŞTİR.SON OLARAK BELİRTMEMİZ GEREKİRSE ÜST MAHKEMENİN BOZMA KARARININ ÜMRANİYE BELEDİYESİNE TEBLİĞ EDİLDİĞİ 14.02.2018 TARİHİNE KADAR,  İTİRAZA KONU MECLİS KARARI YÜRÜRLÜKTE KALMIŞ OLUP, TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜNLÜK KANUNİ SÜRE ZARFINDA KONUYA İLİŞKİN KARAR; TASHİH OLUNARAK MER’İYETİNE DEVAM ETMEKTEDİR.

          KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI