TEMEL LİSELER’DEN MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NA ACİL ÇAĞRI!

272

SAYIN;  BAKANIM PROF. DR. ZİYA SELÇUK

TEMEL LİSELER AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN DOLAYI KAPATILMAMALIDIR
1- Temel Liseler ,dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde Fetö/Pdy   terör örgütü yüzünden mağduriyete uğradığı halde Devletinin ve Bakanlığın yanında olup alınan dönüşüm kararını uygulayan kurumlardır.
2- Ülkemizde 3600 civarında dershane vardı, Başbakanlığımıza bağlı MİT tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda sadece 1221 dershanenin sicili temiz görülerek bu dershanelere Temel Liselere dönüşüm hakkı verilmişti. Yani temel liselerimiz dershanelerini kapatarak okula dönüşmüş kurumlardır Temel Liseler 2015 yılında dönüşürken asıl amaç Dershanelerin kapatılması iken aynı yıl Özel Öğretim Kursları ve Kişisel Gelişim Kursları her köşe başında açılmış olup Milli Eğitim Bakanlığı bu kursların dershane gibi çalıştığını bildiği halde göz yummuş ,Temel Liseler bu yüzden kurslarla rekabet  edememiş ve maddi zararlara uğramıştır.4 yıldır kurslar dershane gibi çalışmakta ve bu kurslar kazandıkları paralarla okullar açarken (ihya edilirken),Temel Liseler yasal sınırların içinde çalışmak zorunda olduklarından öğrenciler daha çok kursları tercih etmiş ve Temel Liseler bu kurslar yüzünden dönüşecek maddi güce ulaşamamış çoğu borçlanmak zorunda kalmıştır.
3- 5580 Sayılı Dershanelerin Dönüşümüyle ilgili Kanunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Temel Liselerin dönüşümünü sağlayabilmesi için Bina Kiralama ve Arsa tahsisi gibi destek unsurları içeren taahhütlerini ilgili Bakanlıklar gerçekleştirmeden Temel Liselerin dönüşüm taahhütlerini yerine getirmesini beklemek haksızlık olup hukuki değildir.
4-Temel Liseler ,Fen Liselerinden sonra en başarılı Liseler olmuştur. Bu nedenle kapatılmamalıdırlar
5-Temel Liseler ,maddi durumu çok  iyi olmayan ve Özel Okullarda yüksek ücretlerle okuyamayan ancak zeki ve başarılı öğrencilerin umudu olmuş , düşük ücretlerle (5000TL-10.000TL) bir yıl boyunca nitelikli bir Eğitim-Öğretim almaları söz konusu olup bu nedenle eğitimde fırsat eşitliği sağlayan bu Temel Liseler kapatılmamalıdır.
6-Her Temel Lisenin en az 30 civarında Öğretmen ve personeli ve aynı zamanda ortalama 200 civarı öğrencisi,1221 bina ve donanımı Temel Liseler kapatılırsa bu durumdan olumsuz etkilenecektir .Bakanlığın derslik ve okul ihtiyaçları varken Temel Liselerin kapatılması Eğitim-Öğretim açısından ve doğuracağı mağduriyetler açısından yanlış bir karardır.Yasalara uymayanlar ihya edilirken yasalara uyan Devletinin yanında olan ,kurumlarını düşünmeden kapatıp dönüşen kurumlar kapatılmamalıdır.
7-Temel Liseler ,Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları 5580 Sayılı Dönüşüm Yasasındaki Bina Kiralama ve Arsa Tahsisi destek unsurları bütün Temel Liselere sağlanmadan kapatılması hukuki olmayıp kabul edilemez.
SONUÇ VE TALEP:
1-Cumhurbaşkanımızdan,ilgili Bakanlıklarımızdan Temel Liselerin Kapatılmamasını talep ediyoruz.
2-5580 Sayılı yasaya istinaden Bina Kiralama ve arsa tahsislerinin tamamlanmasından sonra kapatılmanı gündeme alınmasını talep ediyoruz.
3-Kursların kapatılması sürecinde Özel Okullarla birlikte Temel Liselerin Hafta sonu Takviye Kurslarıyla Devlet kontrolünde kurs hizmetlerini vermesine izin verilmesini talep ediyoruz.
4-Temel Liselerin yasalara uyan kurumlar olduğu dikkate alınarak kapatılma sürecinde binalarını yasada değişiklik yaparak ‘’Özel Halk Eğitim Merkezleri’’ veya ‘’Bilim ve Sanat Merkezlerine’’ dönüştürmelerine olanak sağlayarak devlet eliyle ve kontrolüyle sosyal etkinlik merkezleri ve destek kursları ücreti hizmet satın alma yoluyla Devlet tarafından karşılanan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocuklarına hizmet verecek merkezlere dönüştürülmesini arz ve talep ederiz.

TEMEL LİSELER PLATFORMU ADINA
DURSUN ÖZTUNCA
ÖZEL BAŞKENT VATAN TEMEL LİSESİ