Tahsin Söğüt;”Genel Kurul Yapılmazsa Federasyonun Kapatılma Tehlikesi Var”

152

Gümüşhane Dernekler Federasyonu Eski Genel Başkanı Tahsin Söğüt, İstanbul GÜDEF genel kurulu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İST.GÜDEF Genel kurulu tüzüğe göre iki yılda bir kasım ayı içerisin de yapılması zorunludur .Buna göre 2019 kasım ayı içerisinde yapılması gerekli olan genel kurul GÜDEF yönetim kurulu tarafından  altı ay uzatma kararı ile  2019 Mayıs sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu zaman dilimi içerisinde yapılamayan genel kurul pandemi sebebiyle Ağustos 2020 içerisine tekrar ertelenmiştir.

Ancak İst.Güdef tüzüğüne göre genel kuruldan bir ay öncesi federasyon’un üyesi olan derneklerden delege talebi yapılması gereklidir ve genel kurul tarihi ve yerinin üye derneklere bildirilmesi zorunludur.

Tüm il Derneklerinin davet edildiği istişare toplantısına katılan 13 derneğin başkan ve yöneticileriyle birlikte yapılan toplantıda masaya yatırılan konu başlıklarını özetleyen Tahsin Söğüt, bütün dernekleri kucaklayan bir anlayışla istişare ederek genel kurula gidilmesi gerekir.

Söğüt, ‘Bu kapsamda her il derneğinden 2,temsilci alınması ile tüm derneklerin federasyon çatısı altında temsili sağlanır ayrıca Başkan adayı olacak adaya  beş kişilik çalışacağı kontenjan verilerek çalışması güçlendirilir

Diğer üyelerinde hemşehrilerimizin yoğun olduğu bölgelerde eşit bir  şekilde dağılımı ile genel kurul öncesi bir uzlaşı sağlanarak aday olacak arkadaşlarında bilgileri doğrultusunda genel kurula gidilmesi federasyonu güçlü kılar.

Başkan Adayı olacak arkadaşlardan Federasyona bir yer kazandırılması konusunun da gündeme geldiğini belirtti.

Hiçbir derneğin tarafı olamaz herkesin tarafı GÜMÜŞHANE olmalıdır aday olacak arkadaşlar sevgi ve saygı içerisinde olmalıdır. Allah için Hizmet yarışına girecek başkan adayı arkadaşların seçimden sonra seçilen başkanın yanında olması ve saygı duyması gerekir.
Söğüt, genel kurulun izah edilen şekliyle 2020 Ağustos ayı içerisinde yapılması gerektiğine vurgu yaparak ‘dernekler yasasına göre daha önceden uzatılan altı aylık süre sebebiyle ağustos ayı içerisinde genel kurul yapılmadığı takdirde federasyonun kapatılma tehlikesi vardır’ diye konuştu.

YENİ KURULAN İL DERNEKLERİ:

Yeni kurulan il derneklerinin değerlendirilmesi henüz yapılmadı.?

Söğüt,KONFEDERASYON:çalışmaları 3 yıl önce başlamıştır konfederasyonun duyurulduğu şekliyle yaşama geçirilmesinin mümkün olmadığını belirtirken, ‘Altı doldurulmadan, tüm derneklerin görüşü alınmadan, tam bir uzlaşı sağlanamadan konfederasyonun yaşama geçirilmesi mümkün görünmüyor’ diye konuştu.

Yapılamsı gereken öncelik İst.Güdef  in kendine yakışır bir genel kurul yapması ve genel kuruldan alınan yetki ve genel bir istişare konsensüs ile genel kurul(seçim)sonrası KONFEDERASYON un kurulmasıdır.

GÜYAD

Başkanı Tahsin SÖĞÜT