KURBAN BAYRAMI’NDA ATIKLAR DERE VE YAĞMURSUYU HATLARINA DÖKÜLMESİN!

310

İstanbul’da her Kurban Bayramında bazı olumsuz görüntüler yaşanmaktadır. Kurban kanları yağmursuyu hatlarına verilmekte, bu sular önce dereleri, daha sonra da denizleri ve baraj göllerini kirletmektedir.

Ayrıca derelere atılan saman ve gübre gibi atıklar da sıcak yaz günlerinde su sirkülasyonuna engel olmakta ve kokuya sebebiyet vermektedir.

Bahse konu olumsuzlukların yaşanmaması için kurum olarak aldığımız önlemlere destek amacıyla, tüm İstanbulların da belirtilen hususlara hassasiyet göstermesini bekliyoruz.

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur!