”ETİK HAFTASI” ETKİNLİKLERİ ÜSKÜDAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

613

25-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan “Etik Haftası” kapsamında Üsküdar Belediyesi bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat tarafından Etik Eğitimi Semineri verildi. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde Prof. Dr. Sedat Murat yerel yönetimlerde etik konusunda bilgiler verdi ve kamu yönetiminde uyulması gereken ilkelerin tamamının etik olduğunu ifade etti.  Özellikle kamu personelinin etik değerler konusunda hassas olmaları gerektiğini vurguladı.

Üsküdar Belediyesi personelinin ilgiyle dinlediği eğitimin sonunda Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de bir konuşma yaparak konunun önemine işaret etti.  Oldukça samimi bir şekilde çalışma arkadaşlarına seslenen Başkan Hilmi Türkmen, “vatandaşlara karşı ilgili ve güler yüzlü davranış” konusundaki hassasiyetinin altını çizdi.

Üsküdar Belediyesi Etik Çalışmaları

“Bireylere işlerin nasıl yapılması gerektiğini belirlemede yardımcı olan yol gösterici değerler, ilkeler ve standartlar” olarak ifade edilen etik konusunda Üsküdar Belediyesi’nde de bazı çalışmalar yapılmaktadır.

13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 29. maddesi gereğince; kurum ve kuruluşlarda, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere 28.05.2015 tarihinde “Başkanlık Oluru” ile “Üsküdar Belediyesi Etik Komisyonu” oluşturuldu.

Üsküdar Belediyesi’nde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmekle sorumlu olan “Üsküdar Belediyesi Etik Komisyonu” öncülüğünde ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun yayımladığı “Etik Rehberi” öncülüğünde çalışmalar yürütülmektedir. “Üsküdar Belediye Başkanlığı Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” oluşturulmuş ve tüm personele imza karşılığı tebliğ ettirilmiştir. Göreve yeni başlayan personele de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.