BARAJ VE GÖLLERE GİRMEK TEHLİKELİDİR!

417

Yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınması ile birlikte
barajlar ve göllerin serinlemek amacıyla kullanıldığı
gözlemlenmektedir.

Bilindiği gibi tatlı suların kaldırma kuvveti, denizlere göre
oldukça düşüktür. Dolayısıyla buralarda yüzmek, denizlere göre
çok daha zordur. Yine baraj ve göllerin tabanlarının balçık
olması, boğulma riskini daha da arttırmaktadır!
İdaremiz, üzücü olayların yaşanmaması için basın yayın
organları, dijital mecralar ve bilgilendirici tabelalar vasıtasıyla
İstanbullulara gerekli uyarıları belirli periyodlarla yapmaktadır.
Ancak bununla birlikte üzücü hadiselerin yaşanmaması adına,
ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklarını
bilinçlendirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Saygıdeğer İstanbullulara önemli duyurulur!