Aile hekimleri: Rapor istemi düzene sokulmalı

445

AİLE Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Dr. Sevilay Seval, kendilerinden istenen raporlara değinerek, “Olur olmadık sebeplerle, ne amaca hizmet ettiği belli olmayan, bilimsel bir kurul kararına veya bilgiye dayanmayan, hukuksal hiçbir anlam ifade etmeyen her türlü ‘rapor istemi’ bir düzene sokulmalıdır” dedi.

AHEF’in bu yıl 8’incisini düzenlediği Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’teki Gloria Resort Otel’de yapıldı. Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında AHEF 2’nci Başkanı Dr. Sevilay Seval, aile hekimliği çalışanlarının güven eksikliğini son dönemde yoğun şekilde hissettiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’ndan bazı beklentileri olduğunu belirten Seval, sağlıkta şiddetin son yıllarda artarak devam eden ve çözümlenmesi gereken ciddi bir problem olduğunu kaydetti.

Aile hekimleri için oluşturulan 184 danışma hattının şikayet hattına dönüşmesinin sağlık personelinin çalışma şevkini kırdığını aktaran Dr. Seval, şöyle konuştu:

“Sağlık çalışanlarının ‘Yıpranma Payı’ ile alakalı düzenlemenin TBMM’ye getirilerek adaletli şekilde herhangi bir ayrıştırıcı kıstas gözetilmeden kanunlaşmasının sağlanması en önemli taleplerimizdendir. Hekimlerin ve yardımcı sağlık personeli çalışanlarının emekliliğe yansımayan ödemelerin emeklilik maaşlarımıza yansıması için ilgili düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bahsi geçen emekli maaşları günümüz şartlarında kesinlikle yeterli değildir. Bu adaletsizlik bir an önce sonlandırılmalıdır.”

RAPOR İSTEMİ

Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının herhangi bir amaca yönelik olmayan olağan dışı denetimlerini yıldırma ve baskı aracı olarak kullanmasının yasal olmadığını dile getiren Dr. Sevilay Seval, bir mobbinge dönüşen bu uygulamalardan vazgeçilmesini istedi. Denetimlerin bir baskı aracı olarak değil, sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin bir araç olarak kullanılmasını isteyen Dr. Seval, şöyle konuştu:

“Her kurum ve kuruluş tarafından olur olmadık sebeplerle, ne amaca hizmet ettiği belli olmayan, bilimsel bir kurul kararına veya bilgiye dayanmayan, hukuksal hiçbir anlam ifade etmeyen her türlü ‘rapor istemi’ bir düzene sokulmalıdır. Diğer bakanlıklar ve kurumlar tarafından oluşturulan formlarla rapor talepleri Sağlık Bakanlığı tarafından yazı ile uyarılarak ilgili mevzuatımızda belirlenmiş rapor formatı dışında rapor isteminin önüne geçilmelidir. Hekimlere kayıtlı nüfus sayısı göz önünde bulundurulduğunda bir hekim ve bir aile sağlığı çalışanının altından kalkması mümkün olmayan iş yükü ve çeşitliliği azaltılmalıdır.”