2 milyon kişiye büyük kolaylık

325

 

Vatandaşlar artık sadece kira geliri için değil, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları için de hiçbir zahmete katlanmadan, internet üzerinden kendileri için hazırlanan beyannameyi onaylayarak, işlemlerini tamamlayabiliyor.

Gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak vergi mükelleflerinin yükümlülük ve ödevlerini vergi dairesine gitmeden, hızlı, kolay ve düşük maliyetlerle yerine getirmelerini sağlamak Gelir İdaresi Başkanlığının temel amaçları arasında yer alıyor.

Bu amaç doğrultusunda, 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) ile sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin olarak önceden hazırlanmış beyannamelerini onaylayıp gönderebilmelerine imkan veren Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi hayata geçirildi.

2012 yılından itibaren uygulanmakta Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminin kapsamı genişletilerek gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi 2016 yılı Mart ayında hayata geçirildi.

Hazır Beyan Sistemi, beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükelleflerimizin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında onayına sunulduğu, kullanımı çok basit bir sistemdir.

KİMLER YARARLANABİLİR

Hazır Beyan Sistemi’nden sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve irat gelirlerini ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabiliyor.

Kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iradın yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler sistem üzerinden beyanname veremeyecekler. Sistemden yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yararlanabilecek.

Söz konusu sistemle ilgili alanlardaki vergi hesaplamaları otomatik olarak yapılacak.

Sistemden kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabiliyor.

İsteyenler beyannamelerini yine kağıt ortamında verebiliyor

Sisteme ve detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.trinternet adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca sistem mobil (cep) telefonlarından ve tabletlerden de kullanılabiliyor. Uygulama marketlerden indirilecek olan Hazır Beyan Mobil ile beyanname hızlı ve kolay bir şekilde verilebiliyor.

Sisteme kimlik bilgilerinizi girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak ya da herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz olarak alabileceğiniz İnternet Vergi Dairesi Şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

SİSTEMDEN BEYANNAME VERME

Sisteme giriş yapıldığında hazırlanmış olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ekrana yansımış olacak. Beyanname üzerinde gerekli kontrolleri, düzeltmeleri ve varsa gider, indirim vb. eklemeleri yaptıktan sonra onayladığınızda elektronik ortamda kayıtlara alınacak ve vergi sistem tarafından hesaplanarak otomatik tahakkuk ettirilecek.

Beyannamelerin hazırlanmasında gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları elde eden kişilere ilişkin MERNİS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi), tapu, banka, PTT, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğalgaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlardan edinilen bilgiler kullanılıyor.

Eksik ya da hatalı olan bilgiler düzeltilebiliyor, beyanname düzeltilmiş şekliyle onaylanarak gönderilebiliyor.

Beyannamenin onaylanmasının ardından vergi, Hazır Beyan Sistemi üzerinden kredi kartıyla, internet bankacılığı, banka şubeleri ya da vergi dairelerinden ödenebiliyor.